Resultat skinnpremieringen 2021

Se hela resultatet här 

 

 

Bästa renrasiga leicester Pläd
Placering SkinnID Slutpoäng Besättning Far ID
1 11 96,1 Kambogård 16993-17061
 
Bästa renrasiga Leicester Päls
Plavering SkinnID Slutpoäng Besättning FarID
1 229 89 Örby gård  
         

 

Bild: Kristina Örde, Örby gård, vann klassen vit päls

 

 

Vit pläd vann av Rommunds fårgård 97 poäng, far 90703-15134

Vit päls vann av Örby gård 89 poäng

 

Bästa besättning vit skinn, vanns av Graute gård, 272.1 poäng

 

Berederiernas favorit, vanns av  Risungs skinn ID-56