Avelsplan för det Svenska Leicesterfåret

 

                  Antagen vid styrelsemötet den 13 juni 2017 och redovisad vid årsmötet i Grävelsta den 5 aug. 2017

 

Svenska Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår som producerar unika vita pälsskinn och härlig gobelängull. I vårt land har unika ”nordiska” egenskaper utvecklats hos det svenska leicesterfåret
som ull-kvalité och pälshår. Rasen har under årens lopp anpassats bättre till vårt klimat och betesmiljöer.

 

  1. Identitetsmärkning

Alla avelsdjur identitetsmärks enligt EU:s bestämmelser vid födseln. Registrering sker sedan i Elitlamm.

 

  1. Djurmaterial

Den aktiva avelspopulationen omfattar cirka 1125 tackor och 105 baggar fördelade på 87 besättningar. De senaste åren har antalet djur ökat. Genom det samordnade avelsarbetet, ökar stadigt andelen lamm med den pälshårskvalitet som krävs. Den renrasiga produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn samt att producera bra avelsdjur med prima pälsskinn.

 

  1. Avelsmål

Föreningens mål är ren färg och ett medeltungt, köttfylligt djur med harmoniskt kroppsform med minst R i EUROP-klassningen.

Det övergripande målet är att utveckla det till ett vitt, pälsproducerande medeltungt köttfår.

 

  1. Val av avelsdjur

Avelsråd finns i föreningen. Avelsdjur väljs ut grundat och med ledning av mönstringsprotokollet, härstamningsbevis, riksbedömningsprotokoll samt BLUP

Avelsvärdering sker med hjälp av BLUP animal modell som administreras av Svenska fåravelsförbundet och ingår i Elitlamm där all registrering sker.

 

  1. Inavel

Föreningen arbetar aktiv för att bredda den svenska avelsbasen och därmed begränsa inavel, och även genom att skapa möjligheter att ta in nya linjer från utlandet med hjälp av embryo och sperma inläggning.

 

  1. Härstamning

Officiellt härstamningsregister förs av Elitlamm som utgör stambok med en avdelning. Säkring av detta sker med backup rutiner som gäller för hela Elitlamm. Uppgifter ur registret är tillgängliga i Elitlamm för djurägaren och funktionärer.

 

  1. Rasrenhet

Det krävs 4 generationer rasrena djur som skall finnas i Elitlamm. Rasföreningens styrelse har möjlighet att meddela dispens från kravet på att alla anor skall finnas i Elitlamm om det med säkerhet kan visas de varit rasrena.

 

  1. Stambok

Föreningen stambok är Elitlamms register.

 

  1. Hållbart nyttjande

Rasföreningen följer kontinuerligt utvecklingen inom rasen.

10. Uppföljning

Avelsplanen revideras när det är befogat eller när det krävs av myndigheterna

För Svenska Leicesterfårföreningen, dag som ovan


Ordförande Roger Billefält