Tack alla som svarat på enkäten om riksbedömning


Under våren skickades en enkät till samtliga elitlammsanslutna leicesterfårsbesättningar. Av dessa
har 24 svarat.
Av de som svarat är det många som riksbedömer och som tycker det känns tryggt att köpa riksbedömda
baggar. Riksdomarna åtnjuter stort förtroende. Hälften kan tänka sig att hjälpa till på riksbedömningsplatsen.
Glädjande dock att få har svarat att det är för dyrt. Det är annars något som årligen diskuterats från arrangörshåll.


Frågor och svar från enkäten om riksbedömning av leicesterfår. Svaren anges både i procent och tal:

Kan läsas här